Сдружение „Европейски проекти“

Сдружение „Европейски проекти“ е неправителствена организация, чиято мисия, съгласно нейния устав, е: българското общество да се превърне в развито европейско гражданско общество, споделящо европейските принципи, демократичните права и правовия ред.

Екипът на сдружението вярва, че за да стане това реалност, е необходимо да концентрира усилията си в развитието на потенциала на нацията. Този процес започва от образованието в най-ранна детска възраст и продължава в учене през целия живот.

Именно затова, сдружението реализира и участва в различни проекти в сферата на образованието, младежките дейности и спорта. В рамките на своята работа открихме обучителна методика, която може да промени образованието в България.

Сугестопедията е най-хуманната методика на обучение, която използва скритите резерви и неограничения потенциал на личността. Тя се превърна в кауза за нас и амбиция за все по-широкото и прилагане в българското образование.

Контакти

Свържете се с нас

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение