Народно читалище „Бъдеще сега 2006“

Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ е неправителствена организация, чиято мисия е да изгражда общество от СВОБОДНИ в решенията и ОТГОВОРНИ за избора си хора, които могат да реализират пълния си потенциал.

Читалището работи в сферата на образованието и обучението на деца, младежи и възрастни в три основни направления:

  • АЗ или Личностно развитие
  • НИЕ или Отношение към общността и доброволчество
  • НИЕ И СВЕТА или Връзка с природата и устойчиво развитие

Народно читалище Бъдеще сега е организация с успешен многогодишен опит в неформалното образование. До момента организацията е изпълнявала 10 по-големи проекта финансирани от ESF по ОПРЧР към МОН, EEA Grant, както и CEE Trust, ГЕФ и програмата за развитие на ООН и чрез Фондация Помощ за благотворителността в България, М-Тел ЕКО Грант, Програмата за учене през целия живот и Младежта в действие. Проектите засягат областите на екологично неформално образование, гражданско образование, мотивиране и активизиране на деца и младежи, работа с местните общности и демонстрационни дейности.

НЧ “Бъдеще сега 2006″ е лицензирана организация към Европейска доброволческа служба (EVS). Читалището има изграден капацитет и в обучението на деца и младежи в сферата на биоземеделието – създаване на учебни модули-игри и практически обучения по биоземеделие и опазване на околната среда за деца и младежи. Един от успешните продукти на читалището е курсът „Играя и работя с деца“, който се провежда ежегодно от 8 години със завършили 124 участника.

Читалището обединява лъчезарен екип от млади професионалисти и ентусиазирани хора. Интересите ни са задълбочени в разработване на специализирани програми, за неформално и извънкласно обучение и образование на деца и младежи.

Контакти

Свържете се с нас

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение