За нас

Кои сме ние?

Народно читалище „Бъдеще сега 2006” и Сдружение „Европейски проекти”, с подкрепата на Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и Проф. д-р Евелина Гатева“ реализираха проект „Стъпка след стъпка”, който имаше за цел да създаде програма за бързо учене за отпаднали и застрашени от отпадане ученици по метода СУГЕСТОПЕДИЯ.

Като стратегически инструмент Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ цели да развие човешкия капитал в България, да осигури по-високи доходи, заетост, професионална реализация и социална интеграция, за което настоящият проект допринесе в голяма степен.

Идеята на проекта беше да реинтегрираме отпаднали младежи и възрастни хора от ромски произход в образователната система, които да имат възможност да завършат своето основно образование и с това да направят сериозна крачка в личния си и професионален живот.

В „Стъпка след стъпка“ създадохме обучителна програма за бързо учене за 7 и 8 клас по метода на сугестопедията, методика, разработена, научно изследвана и доказана, от проф. Лозанов; призната от ЮНЕСКО през 70-те години и използвана в много други държави по света. Всички чуждестранни преподаватели, които работят по тази методика, се отнасят с огромно уважение и преклонение към българския учен.

Тази методика към момента се използва за бързо учене на чужди езици, докато нашият екип, благодарение на финансирането, което получихме по схемата за реинтеграция, успя да разработи предметите за 7 и 8 клас, така че обучителната програма да бъде приложима, както за възрастни – отпаднали ученици, така и за деца в училищна среда, тъй като е съобразена с държавните образователни изисквания. Това предопределя една добра устойчивост на проекта и удовлетвореност, че нашият труд може да се мултиплицира в бъдеще и от други преподаватели “във” и “извън” училищна среда. Изводите, направени в следствие на работата по проекта, показаха, че тази методика е много добре да бъде използвана за превенция на отпадане от училищния процес, тъй като при отдавна отпаднали ученици от образователната система с огромни образователни пропуски, програмата трябва да включва и образователен материал от много по-ниските класове, което е амбиция и предмет на по-нататъшната работа на екипите от двете организации – НЧ “Бъдеще сега 2006” и Сдружение „Европейски проекти”.

Проблемите, които ромската общност (основна група при отпадналите ученици) има, са много и разнообразни, но от тях най-сериозните са липса на мотивация за личностно развитие и реализация, липса на визия за бъдещето, от където произтича и тяхното непостоянство, чувството за изолираност, правещи ги неуверени и сугестирани по отношение на техните възможности и място в обществото. Основната роля за преодоляването на тези проблеми се пада на образованието и неформалното обучение.

Поставяйки в центъра на образователния процес ЧОВЕКА с неговите специфики, културни, етнически и когнитивни характеристики, се стремяхме да постигнем както добри обучителни резултати за изключително кратко време, така и психологическа и поведенческа промяна у участниците. Успяхме да дадем път и посока на част от нашите обучаеми, който те да следват през целия си живот. Участниците в проекта бяха записани в самостоятелна форма на обучение и след провеждане на обучителните модули, те положиха изпити пред училищата-партньори и някои от тях вече получиха своите удостоверения или дипломи. Голямата ни амбиция, след края на проекта, ще бъде да продължим да работим с тях и те да се превърнат в ментори на подрастващото поколение и пример за общността.
Проведохме и обучения с деца от училищата-партньори с цел да променим техния поглед към образователния процес и да им покажем, че ученето може да бъде приятно, забавно и без усилие, използвайки тази уникална, според нас, методика. С голяма надежда и вяра ще продължим и в бъдеще да работим за образоване на ромската общност, като единствен път за по-добър и успешен живот.

“Здравейте, мили ученици! Приятно ми е да се запознаем. Казвам се Васка да Гама, сигурно сте чували за мен. Чували ли сте? Не може да не сте чували нещо. Я да погледна, ето, и при Вас има плакат на дядо ми – Вашку да Гама /на стената има табло с великите мореплаватели/. Един прочут мореплавател. Кръстена съм на него. И аз съм пътешественичка, но отскоро. Намирам се в голямо затруднение. Тръгнала съм да разкривам една загадка. Любопитно ли ви е? Ще ви разкажа. Досега си живеех нормално и спокойно. Тук, в България. Но един ден баща ми изчезна. Беше оставил това писмо за мен…”

…Така започва историята на учителя Десислава Данова и урокът по география, който в рамките на 90 минути въвежда в цялото учебно съдържание за 7-ми клас.

Възможно ли е да се учи бързо, ефективно и забавно, без думашни работи и в приятна и разтоварваща от житейското напрежение среда? Оказа се, че за работещи по цял ден ромски младежи и възрастни това е възможно. Благодарение на един вече превърнал се в легенда човек. Проф. Д-р Георги Лозанов, който наднича със старческата си усмивка от стената, създател на системата сугестопедия, призната от Юнеско през 1978 г. за най-добрата методика на преподаване и ограмотяване по света. И до днес световни светила и преподаватели използват достиженията на методиката и почитат, като светец нейния създател. За съжаление у нас се знае все още малко за нейните възможности.

Проектът «Стъпка след стъпка» на НЧ “Бъдеще сега 2006” и Сдружение «Европейски проекти» се заема със задачата да докаже, че това не е така и да опита, чрез методиката на Проф. д-р Лозанов и Проф. д-р Гатева да реинтегрира вече отпаднали от образователната система младежи и възрастни основно от ромски произход.

Всичко започва през 2010 г., когато мотивиран екип от специалисти в сферата на европейското финансиране предлагат на сугестопедагози и образователни експерти да опитат сугестопедията в сферата на реинтеграцията. Като стратегически инструмент Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ целяща да развие човешкия капитал в България, да осигури по-високи доходи, заетост, професионална реализация и социална интеграция, им предоставя уникална възможност да го направят. В проекта «Стъпка след стъпка» екип от обучени от Фондация Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева сугестопедагози разработи и превърна цялото учебно съдържание за 7 и 8 клас в една игра. От месец септември 2012 г. те работят усърдно върху учебното съдържание изцяло в унисон с държавните образователни изисквания. Минават през обучение лично при сътрудничката на Проф. д-р Лозанов – Ванина Бодурова, а проекта се води от обучен от професора сугестопедагог в лицето на Теодор Василев. «Постигнахме много с тези, които бяха най-мотивирани и посещаваха редовно занятията» – споделя Теодор.

Въпреки трудностите, чести смени на работа и трудности в присъствието поради семейни и професионални ангажименти младежите напредват в материала. На две групи в училищата партньори 147 ОУ «Йордан Радичков» и 67 ОУ «Васил Друмев», в център за бързо учене по сугестопедия предназначен и оборудван за ромските младежи в квартал Борово и накрая близо до тях във Факултета – екипът и преподавателите обучават неуморно всички желаещи. И резултатите не закъсняват. Към днешнат дата вече има завършили 7 и 8 клас младежи, записани в гимназия в 9 клас за учебната 2013-2014 г. Възрастни мотивирани да продължат с образованието си и още нещо…

«Голямата ни цел беше и промяна на училищната среда и начин на преподаване» – казва ръководителят на проекта Теодор Василев.

Обученията на учители в двете училища дават резултати, учителите написват и тестват предметите си през истории и игри. А учениците, на които се водят допълнителни занимания са мотивирани да се готвят с екипа за матурата след 7 клас и кандидастване след 8 клас. Проектът постига и целта си за превенция на отпадането и модел, по който тази превенция може ефективно да се случва. Ефектът, който се получава е значителен и учениците идват дори предварително за занятията си.

Амбицията на екипа е след края на проекта, да продължат да работят с учениците от 7 и 8 клас и те да се превърнат в ментори на подрастващото поколение и пример за общността. Провеждайки обучения с деца от училищата-партньори променихме техния поглед към образователния процес и им показахме, че ученето може да бъде приятно, забавно и без усилие, използвайки тази уникална, според нас, методика.

Гина е момиче от Факултета, което започва неуверено в занятията, а сега е вече ученик в 9 клас, мисли за университет и си казва, апетитът за знания идва с ученето. Тя гордо държи дипломата си за 8 клас, която трябваше да заслужи с много труд по време на проекта.

Стъпка след стъпка прокара видими стъпки в реинтеграцията, защото промяната е наложителна. През последните години качеството на образованието в България видимо пада и тенденцията изглежда устойчива. На последното изследване PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие над 40% от българските деветокласници излязоха функционално неграмотни. Трийсет процента от младежите въобще не завършват средно образование. В следващите 10 години 40% от българските учители ще излязат в пенсия. Децата, които сега учат по същите методи, по които са обучавани и техните родители (и родителите на техните родители), след няколко години ще са на пазара на труда без нужните квалификации. А от тях ще зависи развитието на българската икономика.
За това резултатите от Стъпка след стъпка са само началото на един път към развитие на устойчиви и успешни модели за образование и превенция на отпадането отчитайки спецификите на ромската общност.

«С голяма надежда и вяра ще продължим и в бъдеще да работим за образоването и развитието на потенциала на всеки който има нужда и желание. Това е пътят към един по-добър, осъзнат и успешен живот!» – казва Мария Ангелова – координатор на проекта.

Error: The video (http://www.youtube.com/watch?v=HOs19eATycU) couldn't be embedded.

Свържете се с нас

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение